PORRASSIIVOUS

 

Porrassiivouksen tavoitteet

Suoritamme siivoukset kaikkii tarvittaviin porrastiloihin. Tärkeitä asioita porrassiivousta toteutettaessa on varmistaa tarvittavan turvallisuus- ja puhtaustason saavuttaminen ja ylläpito. Teemme siivouksen tarkasti ja hygieenisyyttä ylläpitävästi. Puhtaus tarkoittaa hygieenisyyttä, esteettisyyttä, viihtyisyyttä sekä järjestystä. Annamme myös palautetta tarvittaessa taloyhtiön edustajille tai muille vastuuhenkilöille, mikäli huomaamme jotakin, joka vaatii korjausta tai huolenpitoa. Siivouksen tarkoituksena on ylläpitää asukkaiden toivomaa hygieenisyystasoa.

 

Siivous edesauttaa kiinteistön arvon säilymistä

Oikealla tavalla suoritettu ja tehokas siivoustyö vähentää kalliita korjaustoimenpiteitä sekä säästää rahaa. Siivouskustannukset muodostavat kohteesta riippuen rakennusten ylläpitokustannuksista jopa 20%! Väärät menetelmät, työtavat tai siivousaineet voivat mahdollisesti nopeuttaa kohteen pintojen vaurioitumista.

Meillä YMI- siivouksella jokaista kohdetta varten valitaan juuri oikeat aineet ja siivoojamme ovat hyvin koulutettuja sekä omaavat uusimman tiedon alalla vallitsevista suosituksista.

Laadimme jokaiselle taloyhtiölle oman yksilöllisen ylläpitosiivousohjelman ja sovimme jo pitkälle ajalle etukäteen miten siivoukset tullaan suorittamaan. Tarvittaessa toimitamme asiakkaillemme suursiivoukset ylläpitosiivousten lisäksi.

Ylläpitosiivouksen lisäksi suoritettavat perusteelliset suursiivoukset suunnittelemme taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti ja aikataulutetusti.

 

Siivoojien vastuut

Jokainen YMI- siivouksen työntekijä tiedostaa hygienian ja aseptisuuden merkityksen. Ammattisiivoojamme omaavat vahvat tiedot hygienian perusteista ja tietävät infektioiden leviämisvaarat. Siivoojiemme toimenpiteet perustuvat tutkittuun tietoon joka näkyy niin siivousaineiden oikeilla valinnoilla kuin pintojen, jotka vaativat erityistä huomiota, oikeanlaisella käsittelyllä.

Siivoojillamme on aina mahdollisuus olla yhteydessä esimieheensä, joka ohjeistaa siivoojaa tarvittaessa vaikeimpien paikkojen hoitamisessa. Palveluesimiehemme seuraavat siivoojien toimia ja varmistavat sen, että asiakkaille saadaan mahdollisimman hyvää palvelua. Palveluasiamies kiertää oman alueensa kohteita läpi tietyin ajanjaksoin ja tekee kirjallista omavalvontaa. Nämä kohteista saadut tiedot käydään läpi asiakkaan kanssa joka kuukausi yhteisesti pidettävässä laatupalaverissa.

Palveluesimiehemme vastaavat siivoojiemme koulutuksesta ja perehdytyksestä, jolla taataan jatkuva uusimman tiedon saanti alalta.

Ymi Oy  -   Yt. 2743929-1

Osoite:

Lokkitie 7,  01450  Vantaa

Sähköposti:

info@ymi-siivous.fi

Puhelin:

+35840 7711 915